Podmínky využívání služeb stránek medi-bazar.cz a medi-bazar.sk

1. medi-bazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ondřej Procházka, dále jen provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost. Medi-bazar.cz není katalog zboží a neslouží provozovateli k výdělku, ale slouží pouze k propojení nabídky a poptávky zboží a služeb.

Na inzertním serveru medi-bazar.cz je povoleno inzerovat:

 • nabídku a poptávku nové i použité lékařské techniky
 • nabídku a poptávku nové i použité veterinární techniky
 • služby spojené s lékařskou a veterinární technikou
 • nabídku a poptávku práce v lékařské a veterinární péči
 • uživatelské a servisní manuály
 • náhradní  díly
 • spotřební zboží

Na inzertním serveru medi-bazar.cz je zakázáno inzerovat:

 • drogy, léky, tabák,  alkohol a potravinové doplňky
 • multilevel a provizní systémy
 • emailing a jiné bezpracné výdělky
 • klíčová slova a text inzerátů musí dávat smysl
 • v rozporu s platnou vyhláškou 268/2014 Sb.

3. Veškeré služby medi-bazar.cz  jsou uživatelům poskytovány zcela zdarma.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami serveru medi-bazar.cz

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce nebo inzerát přeložit do sekce správné. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Bazos.cz.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této době bude automaticky vymazán se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí svého uživatelského účtu a zadaného hesla.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb medi-bazar.cz, ani za způsob jakým služby medi-bazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb medi-bazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb medi-bazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb medi-bazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby medi-bazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.